Αναρτήσεις

ΝΟ.Δ.Ε. Κοζάνης: Διαγραφή από μέλος της Ν.Δ. του πρώην υποψηφίου προέδρου ΝΟ.ΔΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ Ιωάννη Χ. Σαντετσίδη