Στάθης Κωνσταντινίδης: “Συνάντηση της ελληνικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με την αντίστοιχη σουηδική με θέμα το μεταναστευτικό/προσφυγικό”

Το προσφυγικό – μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γι’ αυτό απαιτείται στενή συνεργασία ανάμεσα στα κράτη – μέλη, έτσι ώστε να υιοθετηθούν κοινές και αποτελεσματικότερες διαδικασίες για την αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και την επαναπροώθηση όσον δεν τη δικαιούνται στις χώρες προέλευσής τους.

Στο πλαίσιο αυτό είχα την τιμή να συμμετέχω στην ελληνική Κοινοβουλευτική Επιτροπή κατά τη συνάντηση συνεργασίας με την αντίστοιχη σουηδική.

Το γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι απαιτούνται: καλύτερη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων, εναρμόνιση του πλαισίου, ταχύτερη αξιολόγηση των αιτήσεων, υιοθέτηση καλών πρακτικών ενσωμάτωσης και αποτελεσματικές διαδικασίες επαναπροώθησης.

ΦΩΤΟ: 8 Ιανουαρίου 2020

από τη συνάντηση συνεργασίας της Ελληνικής Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Κοινωνικής Ασφάλισης του Κοινοβουλίου της Σουηδίας με θέμα το μεταναστευτικό/προσφυγικόΣτάθης Κωνσταντινίδης

Σχόλια