Υπογραφή σύμβασης για κατασκευή επιπλέον 7 παιδικών χαρών στο Δήμο Βοΐου


Στο δημοτικό κατάστημα σήμερα υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Βοΐου κ. Ζευκλή Χρήστου και του αναδόχου Κουνατίδη Χαράλαμπου, με δ.τ. OCTOPUS [ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ] ποσού 209.351,33 ευρώ.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, θα κατασκευαστούν επιπλέον επτά (7) παιδικές χαρές εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Βοΐου.

Ειδικότερα, οι επιπλέον παιδικές χαρές που θα κατασκευαστούν είναι οι εξής:
• Παιδική Χαρά Δημαρχείου Νεαπόλεως
• Παιδική Χαρά Παιδικού Σταθμού Νεάπολης
• Παιδική Χαρά Εισόδου Σιάτιστας Γεράνεια
• Κεντρική Παιδική Χαρά Πενταλόφου
• Παιδική Χαρά Μικροκάστρου
• Παιδική Χαρά Παιδικού Σταθμού Εράτυρας
• Παιδική Χαρά Πελεκάνου

Η κατασκευή των επιπλέον παιδικών χαρών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ενενήντα (90) ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”) και πόρους του Δήμου Βοΐου.

Μαζί με τις ανωτέρω παιδικές χαρές που πρόκειται να κατασκευαστούν, ο αριθμός τους αυξάνεται σε 14, καθώς ήδη στις 17.01.2020 καταρτίστηκε σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Βοΐου κ. Ζευκλή Χρήστου και της αναδόχου “ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ”, βάσει της οποίας θα κατασκευαστούν άλλες 7 παιδικές χαρές

(Παιδική χαρά Ανατολικής Εισόδου Νεάπολης, πλατείας Γαλατινής, πλατείας Μουριάς στο Τσοτύλι, πλατείας Καλονερίου, πλατείας δημαρχείου, πλατείας Αγοράς στο Τσοτύλι).

Σχόλια