Τοποθέτησή του κ. Αμανατίδη στην Δ.Ε. Παραγωγής & Εμπορίου, με θέμα το «Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα»


Η Ελληνική κυβέρνηση σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το ΕΣΕΚ ως το βασικό εργαλείο πάνω στο οποίο θα σχεδιαστεί η εθνική πολιτική για την Ενέργεια και το Κλίμα για την επόμενη δεκαετία προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της κοινωνίας.

“O στρατηγικός σχεδιασμός για την ενέργεια και το κλίμα μας βρίσκει σύμφωνους. Στη  Σύμβαση των Παρισίων προβλέπεται η ύπαρξη χαμηλού λιγνιτικού αποτυπώματος. Επομένως, εάν βρεθεί ένας τρόπος να συγκρατηθεί το διοξείδιο του άνθρακα, εκεί όπου παράγεται και κυρίως, αυτό αφορά τη μονάδα «Πτολεμαΐδα 5», καλύπτονται οι όροι της. Εφόσον υπάρξουν άμεσα ισοδύναμα, έτσι ώστε να αντισταθμίσουν τις θέσεις εργασίας οι τοπικές κοινωνίες θα «αγκαλιάσουν» τη συνολική στρατηγική.”’

Οι προτάσεις του κ. Αμανατίδη είναι οι εξής:

Η αναφορά στο ΕΣΕΚ για Master Plan να εμπλουτιστεί και να λέγεται «Ειδικό Πρόγραμμα για τη μετάβαση της λιγνιτικής περιοχής.
Να υπάρξει μια ειδική ζώνη χαμηλότερων κινήτρων.
Να υπάρξει ένα σύστημα διοίκησης της συνεργασίας, από το σχεδιασμό, μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης.
Να υπάρξει μια σύνδεση των τηλεθερμάνσεων με το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων.ΠΗΓΗ https://sierafm.gr

Σχόλια