Συνεδριάζει την Πέμπτη 19/12, στη Σιάτιστα, το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου


Συνεδριάζει την Πέμπτη 19/12 και ώρα 17.00, στη Σιάτιστα, το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου.

1.Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του Δήμου. – Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.

2.Ενημέρωση για την ποιότητα του πόσιμου νερού της Σιάτιστας και του Καλονερίου.- Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.

3.Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σιάτιστας. -Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.

4.Ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βοΐου, έτους 2020. – Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.

5.Αποδοχή ποσού 70.000,00 € από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Βοΐου”. -Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

6.Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της πράξης: “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ” στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων ” με τίτλο: “Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας”.- Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

7.Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Βοΐου στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο: “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων” και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ”.- Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

8.Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης. -Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

9.Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 164/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

10.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βοΐου ως νέο Τακτικό Μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη. -Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.

11.Συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης του Πολιτιστικού Κέντρου Σιάτιστας: ‘‘ΑΡΗΣ ΚΑΙ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ’’. – Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.

12.Τροποποίηση της υπ΄ αρ.θμ. 303/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Υπογείωση εναέριου Υποσταθμού ΔΕΔΔΗΕ Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου και τμήματος Μέσης και Χαμηλής Τάσης στον κεντρικό δρόμο του οικισμού Νεάπολης του Δήμου Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

13.Υλοτόμηση της υπ΄ αριθμ. 11 δασικής συστάδας, του Δημοτικού Δάσους Πολυκαστάνου. -Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

14.Αίτηση του ΔΑΣΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟΥ «Ο ΚΛΕΨΙΟΣ» (χορήγηση παράτασης ξύλευσης της υπ΄ αριθμ. 8 δασικής συστάδας δημοτικού δάσους Πολυκαστάνου). – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

15.Αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής των λαϊκών αγορών Σιάτιστας και Νεάπολης, λόγω της αργίας των Χριστουγέννων. -Εισηγητής ο κ. Ώττας Β. Αντιδήμαρχος

16.Αιτήσεις.

Σχόλια