Ο Νίκος Λυσσαρίδης στην Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του κλάδου


Από τη σημερινή σύσκεψη στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας στην Καστοριά όπου συζητήσαμε τα προβλήματα του σημαντικού αυτού κλάδου που τόσα πολλά προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει στην οικονομία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Αφού εισακούστηκαν οι απόψεις όλων των φορέων, αναλύθηκαν οι ευκαιρίες χρηματοδότησης δράσεων του κλάδου από τα τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία (Αναπτυξιακός Νόμος, ΠΕΠ 2014 – 2020 κ.ά) ενώ παράλληλα καταγράφηκαν οι ανάγκες και οι προτάσεις των επιχειρηματιών του κλάδου ώστε να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό του νέου ΠΕΠ 2021 – 2027

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ http://www.prlogos.gr/

Σχόλια