Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου και  ώρα 17.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων με  30  θέματα  ημερήσιας διάταξης:


1 Παρουσίαση της προμελέτης για την εξάλειψη του φαινομένου της οσμής στον ταμιευτήρα της τεχνητής λίμνης της Πραμόριτσας, από τον Αν. Καθηγητή του ΑΠΘ κ. Μανασσή Μήτρακα.

2 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.

3 Επίλυση οικονομικής διαφοράς με την ανώνυμη τεχνική εταιρεία «ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».-  Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.

4 Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.

5 Στήριξη οικονομικά αδυνάμων δημοτών. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.

6 Έγκριση μείωσης δημοτικών φόρων ή τελών για Πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία για το έτος 2018. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.

7 Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος Δήμου Βοΐου έτους 2018.- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

8 Πρόταση προς το ‘Ιδρυμα Μιχαήλ και Αλεξάνδρα Κουκουλίδου για την αγορά οικοπέδων που συνορεύουν με το Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

9 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Ίδρυμα Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδου για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ Δ. ΒΟΪΟΥ». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

10 Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τσοτυλίου για «Έγκριση Επέμβασης» κατά την υλοποίηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

11 Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τσοτυλίου για «Έγκριση Επέμβασης» κατά την υλοποίηση του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

12 ‘Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βελτίωση οδού με τσιμεντόστρωση από επαρχιακή οδό έως λόφο Καπιτσίνη». Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

13 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας  ΔΕ Τσοτυλίου και Πενταλόφου». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

14 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας  ΔΕ Νεάπολης». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

15 Ανακοίνωση συγκρότησης επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών και της παραλαβής & ελέγχου ποιότητας των υλικών για το έργο: «Συντήρηση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας  ΔΕ Τσοτυλίου και Πενταλόφου».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

16 Ανακοίνωση συγκρότησης επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών και της παραλαβής & ελέγχου ποιότητας των υλικών για το έργο: «Συντήρηση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Νεάπολης».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

17 Έγκριση του προϋπολογισμού της της Δημοτικής Κοινωφελoύς Επιχείρησης ΔΗ.ΚΕ.ΒΟ οικονομικού έτους 2018. – Εισηγητής ο κ. Καρακουλάκης Π. Δημ. Σύμ/λος & Πρόεδρος Δ.Σ της ΔΗΚΕΒΟ.

18 Έγκριση απολογισμού, και ισολογισμού οικ. έτους 2016 της Δημοτικής Κοινωφελoύς Επιχείρησης  (ΔΗΚΕΒΟ). – Εισηγητής ο κ. Καρακουλάκης Π. Δημ. Σύμ/λος & Πρόεδρος Δ.Σ της ΔΗΚΕΒΟ.

19 Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελoύς Επιχείρησης  (ΔΗΚΕΒΟ).- Εισηγητής ο κ. Καρακουλάκης Π. Δημ. Σύμ/λος & Πρόεδρος Δ.Σ της ΔΗΚΕΒΟ.

20 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Βοΐου. -Εισηγητής ο κ. Τιούκαλιας Δ., Δημ. Συμ/λος & Πρόεδρος Δ.Σ. του ΝΠ.

21 Έγκριση  αποφάσεων του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου, με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017». – Εισηγητής ο κ. Τιούκαλιας Δ., Δημ. Συμ/λος & Πρόεδρος Δ.Σ. του ΝΠ.

22 Ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στη  Δημοτική Ενότητα Νεάπολης. – Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Αντιδήμαρχος.

23 Έγκριση εκποίησης με δημοπρασία δημοτικής έκτασης στη Νεάπολη (για επαγγελματική στέγη). – Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Αντιδήμαρχος.

24 Έγκριση εκποίησης με δημοπρασία δημοτικής έκτασης στη Νεάπολη (για σταβλικές εγκαταστάσεις). – Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Αντιδήμαρχος.

25 Απευθείας εκμίσθωση αγροτικών τεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Δρυοβούνου. -Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Αντιδήμαρχος.

26 Εκμίσθωση αγροτικού τεμαχίου στην Τοπική Κοινότητα Τσοτυλίου. -Εισηγητής ο κ. Ευθυμιάδης Α. Αντιδήμαρχος.

27 Γνωμοδότηση για την έγκριση επέμβασης για την εγκατάσταση του έργου: «Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας της VODAFON – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕ.Ε.Τ.  με κωδική ονομασία ΤΣΟΤΥΛΙ  1000668». – Εισηγητής ο κ. Ευθυμιάδης Α. Αντιδήμαρχος.

28 Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 243/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: [Εξέταση αίτησης  Μαντζιάρη Νικολάου για την δωρεά εκτέλεση του έργου διαμόρφωσης Κοινόχρηστου  χώρου (Κ.Χ.), σε επαφή  με δομήσιμη ιδιοκτησία του,  εντός του οικισμού Τ.Κ. Γαλατινής»]. Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος Δ.Σ.

29 Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών.  – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

30 Αιτήσεις

Σχόλια