Βόιο: ΔΥΠΡΑ ΑΕ-Πρόβλημα οσμής στο νερό: «Η γρήγορη αποκατάσταση του προβλήματος αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα»

Η Διοίκηση της ΔΥΠΡΑ ΑΕ, μετά από τα τελευταία δημοσιεύματα και τις διαμαρτυρίες καταναλωτών εις βάρος της , κάνει γνωστό στους Δημότες του Δήμου Βοΐου τα εξής:

Το πρόβλημα της οσμής στο νερό που προέρχεται από τον ταμιευτήρα της Πραμόριτσας είναι χρόνιο.

Η τωρινή Διοίκηση της εταιρείας προσπαθεί να δώσει λύση έχοντας κάνει σύμβαση με την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη λύση του προβλήματος αυτού.

Επιστημονικός υπεύθυνος ορίστηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Α.Π.Θ. κ. Μανασσής Μήτρακας.

Η πρώτη συνάντηση με τον κ. Μήτρακα πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Δημάρχου κου Λαμπρόπουλου και του Αντιδημάρχου κου Γκερεχτέ στις 31/1/2017, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπου έγινε η πρώτη ενημέρωση και από τις δύο πλευρές.

Ακολούθησε επιτόπια επίσκεψη του Κου Μήτρακα στις εγκαταστάσεις του ταχυδιυλιστηρίου και στον ταμιευτήρα στις 28/2/2017 και προχώρησε η υπογραφή της σύμβασης με τίτλο « έλεγχος στρωμάτωσης του νερού του ταμιευτήρα Πραμόριτσας Δήμου Βοίου» η οποία έχει διάρκεια 8 μήνες και λήγει το Νοέμβριο του 2017.

Οι επιτόπιες επισκέψεις του κου Μήτρακα γίνονται κάθε μήνα για τη λήψη των δειγμάτων από τον ταμιευτήρα.

Ήδη τους τελευταίους 6 μήνες πραγματοποιείται η μελέτη για την τεκμηρίωση του ετήσιου μηχανισμού στρωμάτωσης του ταμιευτήρα, ώστε στη συνέχεια να κατασκευαστεί το σύστημα αποστρωμάτωσης του νερού.

Η αποστρωμάτωση θα πραγματοποιηθεί με τεχνητή ανάμιξη του νερού με την εξαναγκασμένη κυκλοφορία αέρα ώστε να διασφαλιστεί η διάθεση άριστης ποιότητας νερού στους καταναλωτές.

Η υλοποίηση κι ολοκλήρωση των εργασιών για την εξάλειψη του φαινομένου της οσμής απαιτεί χρόνο και αυτό σημαίνει ότι δε μπορεί να γίνει μέσα σε μια μέρα, όμως οι προσπάθειες και ο αγώνας που γίνεται τόσο από τη Διοίκηση της εταιρείας όσο και από το προσωπικό για την γρήγορη αποκατάσταση του προβλήματος αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα, που έχουμε βάλει αρχικά με τους εαυτούς μας και κατόπιν με τους επικριτές μας και επιθυμούμε να το κερδίσουμε.Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. της εταιρείας

Σχόλια