Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου την Τρίτη 29 Αυγούστου 2017, στις 9:30 το πρωί, στο Δημαρχείο στη Σιάτιστα, με τα εξής θέματα συζήτησης:
1. Προέλεγχος απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2016.

2. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο έτους 2017.

3. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

4. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

5. Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής.

6. Παράταση μίσθωσης ακινήτου συνιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη».

7. Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης κατά την εκδίκαση ΕΦΕΣΗΣ του Αλέξανδρου Γιαννούλη του Δημητρίου.

8. Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης κατά την εκδίκαση ΕΦΕΣΗΣ της Κοινοπραξίας «ΜΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

9. Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου στην οικοδομή της οδού Καρόλου Ντηλ αρ. 26 στην Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «ΙΩΑΝΝΗ Θ. ΤΣΙΟΛΙΑ» (γραφείο).

10. Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου στην οικοδομή της οδού Καρόλου Ντηλ αρ.
26 στην Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «ΙΩΑΝΝΗ Θ. ΤΣΙΟΛΙΑ» (αποθηκευτικός χώρος).

11. Καθορισμός όρων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Βοΐου».

12. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης καφενείου (αίθουσας πολλαπλών χρήσεων της ΤΚ Κορυφής του Δήμου Βοΐου.

13. Έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Εσωτερική οδοποιία στο Καλονέρι» και κατακύρωση της σύμβασης.

14. Έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Τσοτυλίου και Πενταλόφου» και κατακύρωση της σύμβασης.

15. Έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Νεάπολης» και κατακύρωση της σύμβασης.

16. Έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση οδού με τσιμεντόστρωση από επαρχιακή οδό έως Λόφο Καπιτσίνη» και ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

17. Έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Πλακοσκεπής αγωγός περισυλλογής όμβριων Πελεκάνου» και ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

18. Έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη ύδρευσης Λουκομίου».

19. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Σιάτιστας.

20. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στις οικίες Δ. Πέτρου και Α. Χατζιόπουλου».

21. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ Δρυόβουνου» .

22. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αγροτικής οδοποιίας Μολόχας».

23. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Αρμολόγηση της πίσω όψης του Κοινοτικού Καταστήματος Χρυσαυγής και συντήρηση της τοιχοποιίας στο υπόγειο αυτού».

24. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση -βελτίωση σχαρών για τη διευθέτηση ομβρίων υδάτων στη Σιάτιστα»

25. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου στη θέση "Άσπρο πηγάδι" στην Τ.Κ. Ναμάτων»

26. Οικονομική ενίσχυση σε άπορο δημότη.

Σχόλια