Υπογράφτηκε η νέα ρυθμιστική. Δείτε τις αλλαγές και τα τέλη της κυνηγετικής αδείας.

Mε ουσιαστικότερη αλλαγή στην κάρπωση των αγριόχοιρων σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδος  και με τα βασικό κόστος της κυνηγητικής αδείας να παραμένει στα ίδια επίπεδα με πέρσι υπογράφτηκε έγκαιρα (επί τέλους!!!)  η νέα ρυθμιστική απόφαση για την κυνηγετική περίοδο 2017-2018. Ειδικότερα τα βασική σημεία της νέας ρυθμιστικής είναι τα εξής! —-Διατηρείται η κάρπωση του αγριόχοιρου στην Πελοπόννησο και την Εύβοια στα ζώα  ανά ομάδα   και ανά ημέρα,

Στην Δυτική Μακεδονία και στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων η  κάρπωσης αυξάνεται σε 10 από 6 μέχρι σήμερα.
Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η οικεία Δασική αρχή εισηγείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την αύξηση της κάρπωσης, εφόσον υπάρχουν  τοπικά προβλήματα, και  εγκρίνεται Υπουργική απόφαση.
Στην υπόλοιπη επικράτεια η κάρπωση παραμένει στα 6 άτομα, ενώ η διάρκεια τη θήρας του είδους παρατείνεται μόνο για φέτος για μια ημέρα, την 21 Ιανουαρίου 2018!
Φυσικά, αναγνωρίζεται το γεγονός ότι η αύξηση της κάρπωσης δεν αποτελεί από μόνη της ικανή διαχειριστική πρακτική για τη μείωση των παραπάνω προβλημάτων, γι αυτό μελλοντικά το Υπουργείο θα προτείνει και άλλα διαχειριστικά μέτρα, όπως τη δημιουργία συνεργείων κάρπωσης, ή/και τον περιορισμό των χωρικών απαγορεύσεων της θήρας του είδους.

Επίσης, για την προστασία των κατασκηνωτών και ιδιαίτερα των παιδιών, καθορίζεται για πρώτη φορά εφέτος απαγόρευση θήρας έως τα 250 μέτρα από την εξωτερική περίφραξη των κατασκηνώσεων, εφόσον αυτές είναι σε λειτουργία.

Κατά τα λοιπά, η φετινή ρυθμιστική απόφαση της θήρας παραμένει ως είχε και κατά την περσινή χρονιά.


 Τα τέλη των αδειών

Στα ίδια επίπεδα είναι και τα καθοριζόμενα τέλη των κυνηγών προς το Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα οποία ανάλογα με τη χωρική εμβέλεια της άδειας θήρας καθορίζονται στα:

· 10 € για την τοπική άδεια (χωρικά όρια Νομού)
· 30 € για την περιφερειακή άδεια (χωρικά όρια Κυνηγετικής Ομοσπονδίας) και
· 60 € για τη γενική άδεια θήρας (όλη η χώρα).

Ίδιες παραμένουν και οι εισφορές των κυνηγών προς τις αναγνωρισμένες και συνεργαζόμενες με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κυνηγετικές Οργανώσεις, οι οποίες καθορίζονται στα 60 € ανά κυνηγό. Από το ποσό αυτό:

· 5 € κατανέμονται στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες
· 14,9 € κατανέμονται στους Κυνηγετικούς Συλλόγους
· 40,1 € κατανέμονται στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας η οποία έχει και την υποχρέωση της λειτουργίας της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.

Υπενθυμίζεται ότι οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι και Ομοσπονδίες είναι υποχρεωμένες να δαπανούν ποσό μεγαλύτερο του 50% από τις παραπάνω εισφορές και τέλη σε φιλοθηραματικές δράσεις, ενώ για την Κυνηγετική Συνομοσπονδία αυτή η υποχρέωση ανέρχεται στο 95%.


Οι ….ανεξάρτητοι!

Οι κυνηγοί που επιθυμούν να εκδίδουν άδεια θήρας απευθείας από τη Δασική Αρχή επιβαρύνονται με τα τέλη που καθορίζονται με την πιο πάνω ΚΥΑ καθώς και με το 90% των εισφορών που πληρώνουν οι κυνηγοί των αναγνωρισμένων κυνηγετικών οργανώσεων. Στην περίπτωση αυτή, το συνολικό ποσό κατανέμεται στο Πράσινο Ταμείο. Υπενθυμίζεται ότι με βάση την ΥΑ 143570/2614/21.10.2016 αυτοί οι κυνηγοί έχουν πια τη δυνατότητα να αιτούνται και να παραλαμβάνουν και μαζικά την έκδοση άδειας θήρας από τη Δασική Αρχή μέσω ατομικού πληρεξούσιου δικηγόρου και όχι μόνο μεμονωμένα όπως ίσχυε κατά το παρελθόν.

Πληροφορίες από  Dasarxeio.com

Σχόλια