Χορός Ποντιακού Συλλόγου Τσοτυλίου και Περιχώρων...Κυριακή 23 Ιουλίου.


Σχόλια