Σε 120 δόσεις η ρύθμιση χρεών έως 50.000 ευρώ μέσω του εξωδικαστικού

Αποπληρωμή των οφειλών σε 120 δόσεις με παράλληλη διαγραφή των τόκων υπερημερίας προς τις τράπεζες και των προσαυξήσεων προς Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, προβλέπει η τυποποιημένη μέθοδος που θα εφαρμοστεί για όσες επιχειρήσεις έχουν οφειλές από 20.000 έως 50.000 ευρώ και κάνουν αίτηση ρύθμισης των οφειλών τους στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Με την αυτόματη υπαγωγή των χρεών έως 50.000 ευρώ σε 120 δόσεις επιδιώκεται η ταχεία ρύθμιση των οφειλών που έχει σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες αξιολόγησης βιωσιμότητας.

Μοναδικό κριτήριο θα είναι, ουσιαστικά, το κριτήριο της επιλεξιμότητας για την έντααξη στο νόμο, δηλαδή:

Το θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων για τις επιχειρήσεις με απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή

Το θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετικής καθαρής θέσης για επιχειρήσεις με διπλογραφικό σύστημα.

Αρκετές είναι πάντως οι επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν την τελευταία οικονομική χρήση για να βελτιώσουν τα οικονομικά τους και να ικανοποιήσουν το κριτήριο της επιλεξιμότητας που είναι και η βασικότερη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη διαδικασία.

Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να μπει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του Taxisnet. Μόλις καταχωρίσει τους κωδικούς του, το σύστημα θα αναγνωρίσει αυτομάτως αν ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας θα μπορεί να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Δηλαδή αν ο ΑΦΜ ανήκει σε κάποιο φυσικό πρόσωπο που δεν έχει πτωχευτική ιδιότητα.

Σε ότι αφορά τη διαδικασία για εκείνους που έχουν οφειλές άνω των 50.000 ευρώ, αυτή θα είναι επίσης αυτοματοποιημένη, δηλαδή δεν θα προβλέπεται οριζόντια διαγραφή των τόκων υπερημερίας και των προσαυξήσεων και εξόφληση σε 120 δόσεις.

Έτσι οι επιχειρήσεις με οφειλές έως 2 εκατ. ευρώ και τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ θα αξιολογηθούν με βάση συγκεκριμένους αριθμοδείκτες που θα πιστοποιούν την βιωσιμότητα της επιχείρησης και βάσει αυτών θα υπολογίζονται οι δόσεις που θα μπορεί να δίνει προς τους πιστωτές της και φυσικά το τυχόν «κούρεμα» οφειλής.

Πηγή: Καθημερινή
http://www.enikonomia.gr/my-money/159064,se-120-doseis-i-rythmisi-chreon-eos-50000-evro-meso-tou-exodikast.html

Σχόλια