Δ.Ε.Υ.Α. Βoίου: Η ποιότητα και η καθαρότητα του νερού είναι η ενδεδειγμένη

                                                
Με αφορμή δημοσίευση για καταγγελία δημότη ο οποίος ισχυρίζεται ότι το νερό στη Σιάτιστα είναι καφεκίτρινο, η Δ.Ε.Υ.Α.Β. ενημερώνει τους δημότες του Δήμου μας και δηλώνει απερίφραστα ότι:

Η ποιότητα και η καθαρότητα του νερού είναι η ενδεδειγμένη. Τυχόν κρούσματα θολού νερού που παρουσιάζονται, πιθανότατα οφείλονται σε κακοσυντηρημένες δεξαμενές κατοικιών, στις οποίες αναμοχλεύεται το ίζημα (λάσπη) το οποίο είναι συσσωρευμένο στον πυθμένα τους.

Αυτό προκύπτει όταν συμβαίνουν διακοπές υδροδότησης, που ομολογουμένως το τελευταίο διάστημα ήταν αρκετά συχνές, λόγω βλαβών και αποκαταστάσεων στο δίκτυο, αλλά και προβλημάτων σε αντλιοστάσια, λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης ( αποτέλεσμα της κακοκαιρίας ). Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. ζητά την κατανόηση των δημοτών και δηλώνει ότι μεριμνά για την κατά το δυνατόν αμεσότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν.

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Β.
Δόρδας Χρήστος

Σχόλια