ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ -(Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Βοΐου)

 Η οριστική διακοπή της λειτουργίας του  Τ.Σ.Φ.ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ και η μεταφορά του στη Νεάπολη από σήμερα είναι πια γεγονός.
(Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Βοΐου με έδρα τη Νεάπολη)
Όπως ήταν ήδη γνωστό εδώ και καιρό μια ακόμη σημαντική υπηρεσία έκλεισε στο ΤΣΟΤΥΛΙ.
Παρά τις έγγραφες διεκδικήσεις, τις δημόσιες παρεμβάσεις και τον διάλογο που αναπτύχθηκε, κανείς δεν μπόρεσε να αντιστρέψει τις πολιτικές αποφάσεις που οδήγησαν στο κλείσιμο του Τ.Σ.Φ.ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ.
Οι πολίτες του Τσοτυλίου και των γύρω ορεινών χωριών από σήμερα είναι και αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς.

Σχόλια