Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου την Δευτέρα 29 Μαΐου 2017, στις 9:30 το πρωί, στο Δημαρχείο στη Σιάτιστα, με τα εξής θέματα συζήτησης:

Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.
Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο έτους 2017.
Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς με πολίτη.

Διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «Σαν. Μήλιου» οικ. έτους 2017.

Αποδοχή δωρεάς ποσού 14.670,00 € από «Ίδρυμα Αλέξανδρου και Καλλιθέας Καρούτα».

Ορθή επανάληψη της αριθμ. 214/2016 απόφασης της Ο.Ε περί κατάρτισης προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Καρούτα.

Ορισμός πιστοποιημένου εκτιμητή για εκτίμηση της αξίας κινητών πραγμάτων ξενώνα στο Τσοτύλι.

Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση κληροδοτήματος Ι. Τσιόλια.

Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας βοσκοτόπων.

Κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην τ.κ Τσοτυλίου.

Κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην τ.κ Σισανίου.

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο: Σύνδεση με το νέο δίκτυο ύδρευσης στις περιοχές «Μπούνος», «Αη-Γιάννης», «Δούκα», «Αγίου Γεωργίου» και στην κεντρική οδό Σιάτιστας Δήμου Βοϊου».

Ανάκληση της αρ. 129/2016 απόφασης

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση έργου: «Εσωτερική οδοποιία στο Καλονέρι».

Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση έργου: «Βελτίωση οδού με τσιμεντόστρωση από επαρχιακή οδό έως Λόφο Καπιτσίνη».

Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Μικροκάστρου».


Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοιχίου για στήριξη του δρόμου προς Προφήτη Ηλία».

Σχόλια