Γυμνάσιο Λύκειο Τσοτυλίου: Πρόκριση στον τελικό του Πανελλήνιου διαγωνισμού Young Business Talents

"ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ"
Σημαντική επιτυχία για το Σχολείο μας η πρόκριση στον τελικό του Πανελλήνιου διαγωνισμού Young Business Talents που θα γίνει στις 22 Απριλίου στο Κλειστό Γυμναστήριο του Αμερικανικού κολεγίου Ελλάδος στην Αθήνα.
Η πρόταση της ομάδας μαθητών της Α' και Β' τάξης του Λυκείου μας που αφορά την Επιχειρηματικότητα κατατέθηκε τον Νοέμβριο προκρίθηκε απο 500 Σχολεία πανελλαδικά και θα διεκδικήσει μεταξύ 75 Σχολείων την τελική διάκριση
.Ο διαγωνισμός γίνεται με επιχειρηματικό προσομειωτή που επιτρέπει στους μαθητές να εξασκηθούν στη λήψη αποφάσεων μέσα σε μια εικονική 'εταιρεία',την εταιρεία της ομάδας.
Να λαμβάνουν όλες τις αποφάσεις σαν Διοίκηση μιας Εταιρείας, προσπαθώντας να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη και παράλληλα την κοινωνική προσφορά αυτής με πολλαπλές και καινοτόμες πρωτοβουλίες.Θα βραβευτούν οι 15 πρώτες ομάδες.
Η νικήτρια ομάδα στη χώρα μας θα συμμετάσχει στον παγκόσμιο διαγωνισμό στην Ισπανία.Μαθητές και καθηγητές του Σχολείου μας αισιοδοξούμε για διάκριση.


   Ο Διευθυντής κος Νικόλαος  Κατσαούνης

Σχόλια