Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου, τη Δευτέρα 27 Μαρτίου


Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017, στις 9:30 το πρωί, στο Δημαρχείο στη Σιάτιστα, με τα εξής θέματα συζήτησης:

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

 Καθορισμός όρων για την επαναδημοπράτηση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ Κορυφής).

Καθορισμός όρων για εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ Τσοτυλίου.

Καθορισμός όρων για εκποίηση ακινήτου στο Σισάνι.

Διάθεση συμπληρωματικών πιστώσεων .

Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού .

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για ρύθμιση και τρόπο διάθεσης των βοσκοτόπων του Δήμου Βοΐου για το 2017 – Εκμίσθωση του περισσεύματος βοσκοτόπων για τη θερινή περίοδο 2017.

Έγκριση απόφασης Δημάρχου για ορισμό δικηγόρου για χειρισμό δικαστικής υπόθεσης.

Ορθή επανάληψη της αριθμ. 3/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεσης πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

Διάθεση συμπληρωματικών πιστώσεων.

Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.

Σχόλια