Ναι στην τοποθέτηση τοπικού αστυνόμου στο Τσοτύλι από το Δήμο Βοΐου!


Ναι στην τοποθέτηση τοπικού αστυνόμου στο Τσοτύλι αποφάσισε το Δημοτικό συμβούλιο Βοΐου στην έκτακτη συνεδρίαση της Δευτέρας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όσον αφορά στα καθήκοντα του τοπικού αστυνόμου το σχετικό άρθρο του ΠΔ αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
Στην έδρα του Δήμου ή της Κοινότητας που δεν λειτουργεί Αστυνομικό Τμήμα ή Αστυνομικός Σταθμός, μπορεί να υπηρετεί αστυνομικός ανακριτικός υπάλληλος, με βαθμό Ανθυπαστυνόμου ή Αρχιφύλακα, που ονομάζεται Τοπικός Αστυνόμος, εφόσον με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου παραχωρείται χώρος για την εγκατάστασή του και ο οικείος Ο.Τ.Α. αναλαμβάνει την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών.

Σχόλια