Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας στη Δυτική Μακεδονία – Δείτε τις αλλαγές

Δείτε τις αλλαγές για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στη Δυτική Μακεδονία όπως δημοσιεύτηκαν  στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας

Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης
1. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
α. Αστυνομικό Τμήμα Κοζάνης,
β. Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης,
γ. Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης,
δ. Αστυνομικό Τμήμα Εορδαίας,
ε. Τμήμα Ασφάλειας Εορδαίας,
στ. Τμήμα Τροχαίας Εορδαίας,
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Σερβίων – Βελβεντού,
η. Αστυνομικό Τμήμα Βοΐου,
θ. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Βοΐου καιι. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Εορδαίας.

2. Έδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος.

Διεύθυνση Αστυνομίας Γρεβενών
1. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Γρεβενών λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
α. Αστυνομικό Τμήμα Γρεβενών,
β. Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών,
γ. Τμήμα Τροχαίας Γρεβενών,
δ. Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Γρεβενών,
ε. Αστυνομικό Τμήμα Δεσκάτης και
στ. Αστυνομικό Τμήμα Θεόδωρου Ζιάκα.

2. Έδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος, πλην της περίπτωσης στ ́, της οποίας ως έδρα ορίζεται η δημοτική ενότητα Θεόδωρου Ζιάκα του δήμου Γρεβενών.

Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς
1. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καστοριάς,
β. Αστυνομικό Τμήμα Καστοριάς,
γ. Τμήμα Τροχαίας Καστοριάς,
δ. Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού,
ε. Αστυνομικό Τμήμα Νεστορίου,
στ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Νεστορίου,
ζ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κορεστίων και
η. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας.

2. Έδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος, πλην των περιπτώσεων ζ ́ και η ́, των οποίων ως έδρες ορίζονται οι δημοτικές ενότητες Κορεστίων και Μεσοποταμίας του δήμου Καστοριάς, αντίστοιχα.

Διεύθυνση Αστυνομίας Φλώρινας
1. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Φλώρινας λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
α. Αστυνομικό Τμήμα Φλώρινας,
β. Τμήμα Ασφάλειας Φλώρινας,
γ. Τμήμα Τροχαίας Φλώρινας,
δ. Αστυνομικό Τμήμα Αμυνταίου,
ε. Αστυνομικό Τμήμα Πρεσπών,
στ. Αστυνομικό Τμήμα Βεύης,
ζ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Πρεσπών,
η. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κρυσταλλοπηγής,
θ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών,
ι. Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Νίκης και
ια. Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής.

2. Έδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος, πλην της περίπτωσης στ ́, της οποίας ως έδρα ορίζεται η δημοτική ενότητα Μελίτης του δήμου Φλώρινας και των περιπτώσεων η ́ έως και ια ́, των οποίων ως έδρες ορίζονται η δημοτική ενότητα Κρυσταλλοπηγής του δήμου Πρεσπών, η δημοτική ενότητα Κάτω Κλεινών του δήμου Φλώρινας και οι χώροι των εγκαταστάσεων των σημείων εισόδου -εξόδου Νίκης και Κρυσταλλοπηγής, αντίστοιχα.

Πηγή greveniotis.gr

Σχόλια