ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ KAI ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΟΪΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Ενημέρωση προς επαγγελματίες για μηχανημάτα POS

Από την Τετάρτη, 1η Φεβρουαρίου 2017, υπάρχει υποχρέωση από τις επιχειρήσεις για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την αποδοχή καρτών ως μέσου πληρωμής.

Για την αποφυγή δυσάρεστων προστίμων, ο Σύλλογος Λογιστών Βοΐου προτείνει σε όλες τις επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να αναρτήσουν προβλεπόμενη πινακίδα ενημέρωσης των πελατών τους, είτε δέχονται ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, είτε όχι.

Ανάρτηση πινακίδας στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο.

Παραβίαση της υποχρέωσης αυτής αντιστοιχεί σε διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση ελέγχου.

Σχετικές διατάξεις :

-αγορανομική διάταξη 4/28/11-2012
-άρθρο 66 ν.4446/2016

_____________________________________________

Υποδείγματα 
_____________________________________________


Υπόδειγμα πινακίδας 1ο

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να
πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο
παραστατικό στοιχείο ( απόδειξη - τιμολόγιο ).
-
The Consumer is not obliged to pay,
if the notice of payment is not received (receipt-invoice).


Το κατάστημα διαθέτει εγκεκριμένο
τερματικό υποδοχής καρτών POS
-
POS Card Terminal availableΥπόδειγμα πινακίδας 2ο

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να
πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο
παραστατικό στοιχείο ( απόδειξη - τιμολόγιο ).
-
The Consumer is not obliged to pay,
if the notice of payment is not received (receipt - invoice)


Το κατάστημα ΔΕΝ διαθέτει εγκεκριμένο
τερματικό υποδοχής καρτών POS
-
POS Card Terminal NOT available

Με εκτίμηση
Το ΔΣ

Σχόλια