Νέες προσλήψεις μπήκαν σε...επείγον ν/σχ για τη φτώχεια!

Σε επείγον πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή«κρύφτηκαν» η δημιουργία νέων διευθύνσεων και προσλήψεις.

Σε επείγον πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει επέκταση από 1/1/2017 του Κοινωνικού Εισόδηματος  Αλληλεγγύης σε όλους τους δήμους αντί των 30 που ίσχυε πιλοτικά «κρύφτηκαν» η δημιουργία νέων διευθύνσεων και προσλήψεις.

Στο πολυνομοσχέδιο θεσπίζεται ενιαίος οργανωτικός σχηματισμός με την επωνυμία «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής» με αντικείμενο το σχεδιασμό, την ενημέρωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και συνοχής, το οποίο θα δρα μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας κι όσων υπουργείων ασκούν κοινωνική πολιτική.

Για τον «Εθνικό Μηχανισμό» μάλιστα συνιστώνται στη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του υπουργείου Εργασίας δύο νέες Διευθύνσεις και έξι Τμήματα, για τη στελέχωση των οποίων προβλέπονται 39 θέσεις μόνιμων ή αορίστου χρόνου υπαλλήλων που μπορούν να γίνουν και με απόσπαση ή μετάταξη.

Η έκθεση του ΓΛΚ πάντως η σύσταση των συγκεκριμένων θέσεων υπολογίζεται ότι θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 864.000 ευρώ για την κάλυψή τους μέσω αποσπάσεων και 24.000 ευρώ επιπλέον για τα λειτουργικά έξοδα.

http://www.thetoc.gr/

Σχόλια