Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου


Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016, στις 9:30 το πρωί, στο Δημαρχείο στη Σιάτιστα, με τα εξής θέματα συζήτησης:

Διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2016.

Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2016.

Έγκριση δαπανών από Πάγια Προκαταβολή.

Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων των Δ.Ε Νεάπολης και Τσοτυλίου.

Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική οδοποιία Βουχωρίνας»

Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική οδοποιία Ζώνης».

Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Πενταλόφου».

Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 32/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Πρόσληψη Πληρεξουσίου Δικηγόρου».

Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης κατά την εκδίκαση της αγωγής των Ν. Καλογερόπουλου, Κ. Τρομαρόπουλου και Ι. Παπανικολάου. (αγωγή από 2011).

Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης κατά την εκδίκαση της αγωγής των Ν. Καλογερόπουλου,  Κ. Τρομαρόπουλου και Ι. Παπανικολάου. (αγωγή από 2012).

Έγκριση πληρωμής οφειλών από την εκκαθάριση φορολογικής υπόθεσης του κληροδοτήματος με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΟΛΙΑ».

Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 2144/2016 απόφασης του Δημάρχου σχετική με πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου, για την εκπροσώπηση υπαλλήλου του Δήμου.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση εργασιών: «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου για αποχιονισμό του Δημοτικού Οδικού Δικτύου και των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Βοΐου Χειμερινής Περιόδου 2016-2017».

Κατακύρωση πρακτικού για την προμήθεια «Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας Δήμου Βοΐου για το σχολικό έτος 2016-2017»

Σχόλια