Πως θα λειτουργήσουν τα σχολεία στο δήμο Βοίου!


Στις 9:00 θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους τα σχολεία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο δήμο Βοΐου, με απόφαση του Δημάρχου, την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών.

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά!

Σχόλια