Τέλος στις Πανελλαδικές, με εθνικό απολυτήριο στα ΑΕΙ


Λύκειο δυο ετών, βασικό και υψηλό επίπεδο στη διαδασκαλία, διπλωματική εργασία κατά τη διάρκεια των σχολικών σπουδών. Ολες οι αλλαγές που θα γίνουν στην Παιδεία.

Ριζικές είναι οι αλλαγές στην Παιδεία που εισηγείται το το σχέδιο πρότασης της επιτροπής υπό τον καθηγητή κ. Αντώνη Λιάκο το οποίο και θα εφαρμοσθεί στα σχολεία με χρονικό ορίζοντα την επόμενη τριετία - κρίνοντας από την υιοθέτηση των βασικών αρχών της επιτροπής κατά την τοποθέτηση του υπουργού Παιδείας, Νίκου Φίλη στη Βουλή: «Εθνικό απολυτήριο»  για τους άριστους, Λύκειο δυο ετών, βασικό και υψηλό επίπεδο στη διδασκαλία των μαθημάτων, διπλωματική εργασία κατά τη διάρκεια των σχολικών σπουδών και πολλές άλλες σύμφωνα με «Το Βήμα». 

   Η καθιέρωση ενός ακαδημαϊκού απολυτηρίου, ο διαχωρισμός της μέσης εκπαίδευσης με μια υψηλότερη βαθμίδα και η τόνωση της τεχνικής εκπαίδευσης αποτέλεσαν τη βάση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που έφερε πριν από μισό αιώνα τη σφραγίδα του Ευάγγελου Παπανούτσου - πάγωσε στη συνέχεια κι απορρίφθηκε από τη Χούντα - ενώ το «εθνικό απολυτήριο» συζητείται ως ιδέα από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 επί θητείας του Γιώργου Παπανδρέου στο υπουργείο Παιδείας.

    Το νέο πόρισμα της Επιτροπής Λιάκου που παραδόθηκε τις προηγούμενες μέρες στο υπουργείο Παιδείας παραθέτει τη νέα δομή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αναλύει το Λύκειο των 2 ετών το οποίο θα ακολουθεί το τετρατάξιο Γυμνάσιο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η εφαρμογή του μετατίθεται ύστερα από δύο χρόνια. 

Οι προτάσεις δείχνουν να ακολουθούν το νήμα των τελευταίων μεταρρυθμίσεων. 
Η «τράπεζα θεμάτων» (θεσπίστηκε επί Αννας Διαμαντοπούλου) επανέρχεται, ενώ το «εθνικό απολυτήριο» απευθύνεται στους άριστους μαθητές που θα επιλέξουν το μάθημα στο υψηλό κι όχι στο βασικό επίπεδο, ενώ θα έχουν και μια πρώτου τύπου «ακαδημαΐκή» εμπειρία κυρίως μέσω της διπλωματικής εργασίας. 
΄Οπως γίνεται αντιληπτό, η κατεύθυνση της διοχέτευσης μεγαλύτερου αριθμού υποψηφίων στην τεχνική εκπαίδευση που υπάρχει τα τελευταία οκτώ χρόνια δεν ανακόπτεται. 

   Ποιές είναι οι αλλαγές που έχει ανάψει το πράσινο φως από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για να γίνουν:

Το Λύκειο θα εκδίδει μόνο «εθνικό απολυτήριο» ή «πιστοποιητικό σπουδών». Δεν θα υπάρχει ούτε βαθμός πρόσβασης, ούτε μηχανογραφικό.
Για την εισαγωγή φοιτητών Πανεπιστήμια και ΤΕΙ θα θέτουν κριτήρια ανά μαθήματα για το 20% της αξιολόγησης και το άλλο 80% θα προκύπτει από το «εθνικό απολυτήριο».
 Σε σχολές υψηλής ζήτησης, ωστόσο, η αξιολόγηση μπορεί να επιλέγεται και κατά 99% από το «εθνικό απολυτήριο». 
Κάθε μαθητής και μαθήτρια θα παρακολουθεί συνολικά έξι μαθήματα από τα οποία θα επιλέγει τα τέσσερα από τέσσερις κύκλους μαθημάτων (32 το σύνολο των ωρών διδασκαλίας) και κάποια θα παρέχονται σε δυο επίπεδα (βασικό και υψηλό). Υποχρεωτικά θα είναι η Ελληνική Γλώσσα (περιλαμβάνονται Λογοτεχνία και Ιστορία) και τα Αγγλικά.  Μια πρώτη εντύπωση είναι ότι οι τέσσεις κύκλοι μαθημάτων που προτείνονται μοιάζουν με τις παλιές «δέσμες» εκτείνονται σ' όλο το - διετές πλέον - Λύκειο.
 Για την απόκτηση «εθνικού απολυτηρίου» απαιτείται συγγραφή διπλωματικής εργασίας στην τελευταία τάξη του Λυκείου, συμμετοχή σε πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής και σε προγράμματα Δημιουργικότητας, Εθελοντισμού και Κοινωνικής Προσφοράς.
«Πιστοποιητικό σπουδών» θα παίρνουν οι απόφοιτοι που δεν ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις που προβλέπει το «εθνικό απολυτήριο», είτε διότι απέτυχαν σε κάποια μαθήματα, είτε επειδή δεν ολοκλήρωσαν τη διπλωματική εργασία κ.τ.λ. Κι αυτός ο τίτλος, όμως, ο οποίος θα πιστοποιεί τι ακριβώς έχει πετύχει ο μαθητής, θα αντιστοιχεί σε ορισμένο αριθμό Ακαδημαϊκήν Πιστωτικών Μονάδων του ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης προσόντων. 
Ετσι οι κάτοχοί του, θα μπορούν ακόμα και να διεκδικήσουν την εισαγωγή σε κάποιο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα εφ'οσον ικανοποιούν τις προΰποθέσεις που θέτει, ενώ θα μπορούν να φοιτήσουν και σε ιδρύματα κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης κ.τ.λ.
΄Οπως είναι ήδη γνωστό, θα υπάρχει συντελεστής βαρύτητας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανάλογα με τις στοχευμένες επιλογές - λιγότερες για μεγαλύτερο συντελεστή έναντι εκείνου που δηλώνει περισσότερες, επομένως μικρότερη βεβαιότητα. 
Οι εξετάσεις για το «εθνικό απολυτήριο»

Για τις τελικές - ενδοσχολικές - εξετάσεις του «εθνικού απολυτηρίου» η ύλη θα είναι της τελευταίας τάξης του Λυκείου, ωστόσο θεωρείται ότι ο μαθητής γνωρίζει όλα όσα διδάχτηκε ήδη - Α' Λυκείου. Τα θέματα, ως μεταβατική φάση, θα ορίζονται από μια Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων για όλη την Ελλάδα προκειμένου να διασφαλισθεί το αδιάβλητο. Στα επόμενα χρόνια θα είναι διαφοροποιημένα για κάθε σχολείο ή περιφέρεια με τη χρήση «κεντρικής τράπεζας θεμάτων».

Πως θα υπολογίζεται το «εθνικό απολυτήριο»

Στο «εθνικό απολυτήριο» θα συνυπολογίζονται όλες οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν μαθητές, καθώς και οι επιδόσεις τους στα δυο χρόνια του Λυκείου.
 Υπάρχει η πρόταση ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος να προκύπτει ως μέσος όρος του διπλάσιου του γραπτού βαθμού του διαγωνίσματος της Β' Λυκείου και του βαθμού της προφορικής επίδοσης - με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν θα αποκλείνει πάνω από τρεις μονάδες από τον τελικό γραπτό βαθμό. 
Ο αλγόριθμος που βρίσκεται υπό συζήτηση είναι: [2.a+(b+c+d)/3]/3 όπου Α είναι ο γραπτός βαθμός της Β' Λυκείου, Β ο μέσος όρος των προφορικών βαθμών των τεσσάρων τετραμήνων, C ο μέσος όρος των δυο γραπτών εργασιών κατά μάθημα και D ο γραπτός βαθμός στο τέλος της Α' Λυκείου. 

  Στο βαθμό του «εθνικού απολυτηρίου» προσμετράται με σημαντικό ποσοστό (10 - 15%) η επίδοση στη διπλωματική εργασία. Αυτή παρακολουθείται ενδοσχολικά και βαθμολογείται από ένα εκπαιδευτικό του σχολείου κι από έναν εκπαιδευτικό άλλου σχολείου.
 Η αξιολόγηση θα μπορούσε να γίνεται από δυο εκπαιδευτικούς εκτός σχολείου. Παράλληλα δίνεται και bonus στον τελικό βαθμό μαθημάτων υψηλού επιπέδου καθώς πολλαπλασιάζεται με έναν συντελεστή. 

Πως θα προκύπτει ο βαθμός προφορικής επίδοσης 

Ο βαθμός προφορικής επίδοσης θα προκύπτει ως μέσος όρος των παρακάτω τριών βαθμών: Του μέσου όρου των προφορικών βαθμών των τεσσάρων τετραμήνων, του μέσου όρου των γραπτών εργασιών που θα ζητούνται σε κάθε μάθημα και του βαθμού της γραπτής δοκιμασίας στο τέλος της Α' Λυκείου. 

Πως θα γίνεται η εισαγωγή στα ΑΕΙ

Τα τριτοβάθμια ιδρύματα θα προκηρύσσουν τις θέσεις των εισακτέων και για την επιλογή θα χρησιμοποιούν ποικίλα κριτήρια. 
Υποχρεωτικά, όπως αναφέρθηκε, κατά 80%, τουλάχιστον, θα στηρίζεται στην πρόοδο των υποψηφίων προς την απόκτηση του «εθνικού απολυτηρίου». 
Το υπόλοιπο 20% θα θα μπορεί να συναποτελείται από την πριμοδότηση της επιλογής του υποψηφίου (το κατά πόσο δηλαδή επιθυμεί να εισαχθεί στο συγκεκριμένο τμήμα), της γλωσσομάθειας ή άλλων στοιχείων όπως ειδικές εξετάσεις, συνεντεύξεις, portofolio, επιδόσεις σε αγωνίσματα (ΤΕΦΑΑ, στρατιωτικές σχολές), εξετάσεις σε ξένη γλώσσα (ξενόγλωσσες φιλολογίες), επιδόσεις σε καθαρά εργαστηριακά μαθήματα κ.α. 

Το κάθε τμήμα θα ορίζει αν απαιτείται οι υποψήφιοι να έχουν παρακολουθήσει κάποια μαθήματα σε υψηλό επίπεδο, αν απαιτείται ένας ελάχιστος βαθμός σε κάποιο μάθημα ή ακόμα και συνολικά στο «εθνικό απολυτήριο». 

Το «ελαφρύ» πρόγραμμα

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν να μην ακολουθήσουν τις απαιτήσεις του «εθνικού απολυτηρίου», αλλά να επιλέξουν ένα πιο «ελαφρύ» πρόγραμμα. 
Που θα οδηγεί αυτό; Σε «πιστοποιητικό» φοίτησης (π.χ. δεν θα περιλαμβάνει μαθήματα υψηλού επιπέδου ή εκτεταμένο δοκίμιο κ.τ.λ.). Αυτοί θα διεκδικήσουν θέσεις σε σχολές που δεν απαιτούν «εθνικό απολυτήριο», όχι, όμως, ότι δεν θα έχουν υψηλές απαιτήσεις. 
Το άρθρο αναφέρει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: Μπορεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης να μη ζητεί «εθνικό απολυτήριο», αλλά να απαιτεί Μαθηματικά και Φυσική σε υψηλό επίπεδο με μέσο όρο και στα δυο περισσότερο από 75%. 

ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ 

Σχόλια