Πέμπτη 20 Οκτωβρίου-Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Βοΐου


 
Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Βοΐου την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016 και  ώρα  17.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα με 26 θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
1     Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βοΐου. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.


2     Διοργάνωση εκδηλώσεων – ψήφιση πιστώσεων. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.


3     Διαγραφές οφειλών. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.


4     Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Βοΐου κ. Λαμπρόπουλου Δ. στην Αθήνα, για υπηρεσιακούς λόγους. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.


5     Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού  και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.


6     Αποδοχή της αρ. 4408/03-10-2016 Απόφασης Ολοκλήρωσης της Πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΟΥΡΙΑΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 384047 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.


7     Ένταξη νέου έργου του Δήμου Βοΐου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016.- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.


8     Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος τρέχουσας χρήσης.- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.


9     ‘Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης σχολικών μονάδων στη ΔΕ Σιάτιστας του Δ. Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.


10     Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.


11     Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου Τ.Δ. Παλαιοκάστρου και διαμόρφωση σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.


12     Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ύδρευση Δαμασκηνιάς». -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.


13     Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση στέγης και ξύλινης οροφής ΙΝ Αγίας Παρασκευής Αυγερινού». -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.


 14     Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκαταστάσεις λόγω καθιζήσεων στην Τ.Κ. Διλόφου». -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.


15     Χορήγηση παράτασης της σύμβασης χρησιδανείου με την ΕΚΧΑ (Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση) Α.Ε. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.


16     Κοπή και αντικατάσταση τεσσάρων  δένδρων που βρίσκονται στο παρτέρι, νότια των μνημείων της πλατείας 4ης Νοεμβρίου, περιοχή Γεράνεια της Σιάτιστας. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.


17     Καθορισμός θέσεων για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στον Δήμο Βοΐου.- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.


18     Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων από πλανόδιους παραγωγούς. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.


19     Ανάκληση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.


20     Μίσθωση  μηχανημάτων για τις εργασίες αποχιονισμού των Δημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων και οδικού δικτύου του Δήμου Βοΐου Κοζάνης για την χειμερινή περίοδο 2016-2017. – Εισηγητής ο κ. Καρακουλάκη Π. Δ.Σ.


21     Έγκριση αποφάσεων της ΔΗΚΕΒΟ περί τροποποίησης του προϋπολογισμού. – Εισηγητής ο κ. Καρακουλάκη Π. Δ.Σ.


22     Καταρχήν έγκριση εκποίησης δημοτικής έκτασης, στην Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης.- Εισηγητής κ. Λυσσαρίδης Χ., Πρόεδρος Δ.Σ.


23     Καταρχήν έγκριση ανταλλαγής δημοτικού ακινήτου με αντίστοιχο ιδιωτικό, στην Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης.- Εισηγητής κ. Λυσσαρίδης Χ., Πρόεδρος Δ.Σ..


24     Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 239/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  -Εισηγητής κ. Λυσσαρίδης Χ., Πρόεδρος Δ.Σ.


25     Αίτηση της Επιτροπής Αγώνα, κατά της τοποθέτησης αιολικών στο Μπούρινο.


26     Αιτήσεις.

Σχόλια