Πρόγραμμα αγιασμών σχολείων Δήμου Βοΐου


Δευτέρα 12-9-2016
ΣΙΑΤΙΣΤΑ
8:30: 1ο Δημοτικό Σχολείο 
9:00: Γυμνάσιο - Γενικό Λύκειο Παπαγεωργίου
9:00: 3ο Νηπιαγωγείο 
9:30: 1ο Νηπιαγωγείο
9:30: 2ο Νηπιαγωγείο
9:30: ΕΠΑΛ 
10:15: 3ο Δημοτικό Σχολείο
11:00: 2ο Δημοτικό Σχολείο
11:30: Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο
ΑΣΚΙΟ
Γαλατινή
9:00: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο – Γυμνάσιο
10:30: Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Εράτυρα
10:15: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο – Γυμνάσιο
Καλονέρι
9:00: Δημοτικό Σχολείο
Μικρόκαστρο
9:30: Δημοτικό Σχολείο
ΝΕΑΠΟΛΗ
9:00: Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Σχολείο
10:30: Γυμνάσιο – Λύκειο
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
9:00: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο 
9:30: Γυμνάσιο –Λύκειο
ΤΣΟΤΥΛΙ
9:00: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο 
10:00: Γυμνάσιο - Λύκειο

Σχόλια