Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την 20η του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1 Παρουσίαση και έγκριση της μελέτης: «Ανάπλαση πλατείας 4ης Νοεμβρίου», στον ιστορικό τόπο της συνοικίας «Γεράνεια» Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

2 Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Καλονερίου Δήμου Βοΐου». 

3 Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Μουριάς Τσοτυλίου». 

4 Διοικητική παραλαβή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» (Ορισμός υπευθύνων, του Δήμου για την Διοικητική παραλαβή του έργου).
Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

• Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για το λόγο ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις στα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Βοΐου.

Σχόλια