Τι γυρεύει μια αλεπού...στο Τσοτύλι

Αλεπού… στην βραδινή της βόλτα στο κέντρο του Τσοτυλίου
Αλεπού… στην βραδινή της βόλτα στο κέντρο του Τσοτυλίου

Αλεπού… στην βραδινή της βόλτα στο κέντρο του Τσοτυλίου

Αλεπού… στην βραδινή της βόλτα στο κέντρο του Τσοτυλίου

Αλεπού… στην βραδινή της βόλτα στο κέντρο του Τσοτυλίου

Αλεπού… στην βραδινή της βόλτα στο κέντρο του Τσοτυλίου

Αλεπού… στην βραδινή της βόλτα στο κέντρο του Τσοτυλίου

Σχόλια