Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Βοΐου


Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Βοΐου την Πέμπτη 11  Αυγούστου 2016  και  ώρα  18.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων με 16 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ). -Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου.

2 Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής. -Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου.

3 Έγκριση  τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου, 1ου τριμήνου 2016. Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.

4 Αναμόρφωση  του προϋπολογισμού του Δήμου.-Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.

5 Αποδοχή επιχορήγησης προγράμματος μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ. -Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.

6 Έγκριση διενέργειας προμήθειας για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας για το σχολικό έτος 2016 – 2017. -Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.

7 Καθορισμός τέλους χρήσης του χώρου εκθεμάτων της πανήγυρης του 15Αύγουστου στην Τοπική Κοινότητα Μικροκάστρου. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.

8 Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος (5η). -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

9 Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

10 ‘Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης σχολικών μονάδων στη ΔΕ Σιάτιστας του Δ. Βοΐου». -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

11 Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Καλονερίου Δήμου Βοΐου».-Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

12 Απευθείας εκμίσθωση του περισσεύματος των βοσκοτόπων της ΤΚ Μόρφης. – Εισηγητής ο κ. Κορδίστας Α. Αντιδήμαρχος.

13 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν 3852/2010 μεταξύ ΔΗΚΕΒΟ και Δήμου Βοΐου, για την υποβολή πρότασης στο Ε.Π Δυτικής Μακεδονίας,  πρόσκληση 17  και υλοποίηση της  πράξης με τίτλο :  Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας & προστασίας –Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Σιάτιστας .- Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Δ. Συμ/λος και Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΚΕΒΟ.

14 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν 3852/2010 μεταξύ ΔΗΚΕΒΟ και Δήμου Βοΐου, για την υποβολή πρότασης στο Ε.Π Δυτικής Μακεδονίας,  πρόσκληση 17  και υλοποίηση της  πράξης με τίτλο :  Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας & προστασίας –Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Τσοτυλίου.- Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Δ. Συμ/λος και Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΚΕΒΟ

15 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν 3852/2010 μεταξύ ΔΗΚΕΒΟ και Δήμου Βοΐου, για την υποβολή πρότασης στο Ε.Π Δυτικής Μακεδονίας,  πρόσκληση 17  και υλοποίηση της  πράξης με τίτλο :  Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας & προστασίας –Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Πενταλόφου. -Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Δ. Συμ/λος και Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΚΕΒΟ.

16 Αιτήσεις.

Σχόλια