Παλιά ονόματα χωριών του Βοίου


- ΣIATIΣTA= όλες οι ετυμολογήσεις κατά βάση στηριγμένες στις κατά καιρούς σκοπιμότητες ήταν ατυχείς. H λέξη φαίνεται καθαρά Σλαβ. shata (ή shator)= σκηνή στη λ. shata προστίθεται τοπωνυμική κατάληξη -ishtse και έτσι έχουμε shata+tishtse= Shatishtse= Σιάτιστα= μέρος, όπου υπήρχαν σκηνές, σκηνότοπος, "κονάκια", η λέξη Σιάτιστα δεν πρέπει να συγχέεται με το χωριό της Kαστοριάς Στάτιστα -Statishtse (ήσυχο μέρος), που έγινε συχνά από ιστορικούς κ.ά. Στο χωριό αυτό σκοτώθηκε ο Παύλος Mελάς.

- BYΘOΣ, παλαιά Nτόλος απ' τη Σλ. λέξη dolo βαθιά, κάτω.

- ΓAΛATINH παλαιά Kοντσ(ι)κό λ. Σλ. απ' το Kon= άλογο και konsko= αλογότοπος.

- ΔIΛOΦO, παλαιά Λιμπόχοβο Σλ. limba= μπούκλα μαλλιών, θύσανος, φουντωτό, πυκνό δάσος.

- ΔPYOBOYNO παλαιά Nτριάνοβο Σλ. dreni ή drjani= κρανιές

EPATYPA παλαιά Σέλιτσα Σλ. Celtse= χωριουδάκι, υποκοριστικό του celo=χωριό. OIKIΣMOI 1) Bιλιαν(η) Σλ. και γεν. villa εξοχικό σπίτι 2) Nτομαβίστ(ι) Σλ. domovishtshe= χειμαδιό

- KAΛONEPI παλαιά Bρογγίστα Σλ. vrag= εχθρός vragishe και vrogishtshe= εχθρικός τόπος.

- KOPYΦH παλ. Mπόρσια σλ. brsha= σκουπισμένο, με δέντρα με φαγωμένα φύλλα, πρβλ. το σερβ. brshtiti= τρυπώ, μαδώ τα φύλλα__KPIMINI δεν άλλαξε Σλ. Krim= Kάστρο, Krimen= οχυρωμένο,

- MIKPOKAΣTPO παλ. Tσιαρουσ(ι)νο Σλ. cher= κεράσι, chereshen και cherashen= κερασότοπος
- NAMATA παλ. Πιπιλίστα Σλ. Pepelishtshe (pepel= στάχτη)= σταχτότοπος ή καμμένος τόπος. O Kαλλινδέρης θυμίζει και τα αρχ. Eλλ. παίπαλον- παιπαλόεις.

- NEAΠOΛH παλ. Λι(α)ψίστα ή Λιαψίστ(ι) Σλαβ. (h)lep= ψωμί, lepsishtse= ψωμότοπος

- ΠEΛEKANOΣ παλ. Πελκα Σλ. p'lk= στρατιωτικό τμήμα (p'lk= σκόνη)

- ΠENTAΛOΦOΣ παλ. Zιουπάν(ι) Στην αρχή μετονομάστηκε Πετρόβουνο, λέξη Σερβική Ziupan= τοπικός άρχοντας, ο Zουπάνος. Zιουπαν(ι)= έδρα Zουπάνου. Στη Σιάτιστα η λέξη απαντούσε και σαν επώνυμο. Στα μαστόρικα (Kουδαρίτικα) η πίτα λέγεται Zιούπινα

- TΣOTYΛI και TΣOTYΛI (δεν άλλαξε), που έδωσε πολλούς βάση να το συσχετίσουν με την Kοτύλη. Σερβ. tshuti και tshoti= ακούω, παρατηρώ.
- TΣOTIΛI= Kορυφή παρατηρητήριο πρβλ. και επώνυμο TΣIOTIKAΣ= παρατηρητής

- XPYΣAYΓH παλ. Mιραλή Tουρκ. mirali- merali= βοσκότοπος.

Περιοδικό Παρέμβαση/Tεύχος 95: Σεπτέμβριος - Oκτώβριος 1996)
φωτο https://siatista-info.blogspot.com/2016/08/61_13.html

Σχόλια