Εγκρίθηκε από την 3η ΥΠΕ η υποβολή πρότασης στο ΣΕΣ (2014-2020) για την «Ανέγερση του Νέου Κέντρου Υγείας Σιάτιστας»


Αν και τον Απρίλιο του 2014 είχε εγκριθεί  από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Π.Ε. Κοζάνης και του Δήμου Βοΐου, για την ανέγερση του νέου Κέντρου Υγείας Σιάτιστας  καθώς και η δημοπράτησή του με το ποσό των 3.030.000 Ευρώ, τελικά αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό έργο μετατέθηκε για τη νέα προγραμματική περίοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, η 3η ΥΠΕ, πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 4 Αυγούστου 2016, ενέκρινε την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «Ανέγερση Νέου Κέντρου Υγείας Σιάτιστας» στο Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, καθώς και τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης  (υποκατάσταση δικαιούχου) μεταξύ της Διοίκησης 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μα- κεδονίας) και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Ας ελπίσουμε ότι, αυτή τη φορά, το έργο θα υλοποιηθεί, δίνοντας λύση στο χρόνιο πρόβλημα με το κτηριακό.
kozan.gr

Σχόλια