Προκήρυξη θέσεων κέντρων υγείας-2 στο Κ.Υ.Σερβίων, 1 στο Κ.Υ.Σιάτιστας, 3 στο Κ.Υ.Τσοτυλίου

Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών Νοσοκομείων - Κέντρων Υγείας, ΠΕΔΥ - Κέντρων Υγείας,ΠΕΔΥ – Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ- Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ - Ειδικών Περιφεριακών Ιατρείων και πλοίων


http://www.prlogos.gr/kozanh/39307-2-1-3

Σχόλια