ΤΣΟΤΥΛΙ-ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ

Εκεί που σήμερα υπάρχει ο επιβλητικός ναός της Αγίας Μαρίνας υπήρχε ομώνυμη εκκλησία από τα Βυζαντινά χρόνια και γύρω της οικισμός με το όνομα Αγία Μαρίνα.
Με τους ομαδικούς εξισλαμισμούς στα χρόνια του Αληπασά, των Ιωαννίνων οι κάτοικοι διασκορπίστηκαν και η εκκλησία σωριάστηκε σε ερείπια.
Σε μια καμάρα της ερειπωμένης εκκλησίας οι Χριστιανοί στα 1833 τοποθέτησαν την εικόνα της Αγίας Μαρίνας και άναβαν καντήλι. Οι γυναίκες που άναβαν το φτωχοκάντηλο συνέλαβαν την ιδέα να ξαναχτιστεί στον ίδιο χώρο μια μεγάλη εκκλησία.
Το 1928 τέθηκε ο θεμέλιος λίθος για το χτίσιμο της εκκλησίας. Λόγω συμφερόντων, η ανέγερση σταμάτησε για πολλά χρόνια.
Το 1952 ξανάρχισαν οι εργασίες και η ανέγερση της εκκλησίας αποπερατώθηκε το 1958.




Σχόλια