Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοϊου, την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Αποδοχή της πρόσκλησης του Δήμου Βοΐου από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο για την παρουσία του στις εορταστικές εκδηλώσεις της 105ης Επετείου της Μάχης της Σιάτιστας, στις 4 Νοεμβρίου. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.

2.Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ). -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.

3.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου, 2ου τριμήνου 2017. – Εισηγητής ο κ. Μυλωνάς Σ. Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας
.
4.Συμμετοχή του Δήμου Βοΐου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΥΠΡΑ Α.Ε. – Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΡΑ. Α.Ε.

5.Έγκριση της προμήθειας, με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, Πλαστικού χλοοτάπητα αθλητικών εγκαταστάσεων. -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

6.Έγκριση εκποίησης με δημοπρασία δημοτικής έκτασης στη Νεάπολη (για επαγγελματική στέγη). – Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Αντιδήμαρχος.

7.Έγκριση εκποίησης με δημοπρασία δημοτικής έκτασης στη Νεάπολη (για σταβλικές εγκαταστάσεις). – Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Αντιδήμαρχος.

8.Παραχώρηση στον Δασικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Πολυκαστάνου της υπ΄ αριθμ. 9 δασικής συστάδας, του Δημοτικού Δάσους Πολυκαστάνου.- Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Αντιδήμαρχος.

9.Εξέταση αιτήσεων κτηνοτρόφων, διακοπή μίσθωσης. – Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Αντιδήμαρχος.

10.Συγκρότηση της Επιτροπής Παιδείας. –Εισηγητής ο κ. Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.

11.Χορήγηση άδειας (2) μηνών στην Αντιδήμαρχο κ. Παπαδιώτη Γ. για αποχή από τα καθήκοντά της. – Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.

12.Διοργάνωση εκδηλώσεων – ψήφιση πιστώσεων. – Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου..

13.Διοργάνωση Β΄ εμποροπανήγυρης Τσοτυλίου. -Εισηγητής ο κ. Ευθυμιάδης Α. Αντιδήμαρχος.

14.Αιτήσεις.

ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου.
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς
4. Εφημερίδες Κοζάνης

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης

Σχόλια