ΦΩΤΟ RETRO-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ, Νοέμβριος 1960

Ένα γκρουπ τελειοφοίτων με επιβλέποντα τον καθηγητή φυσικών Φαχαντίδη Αριστοτέλη συμμετέχει στην δενδροφύτευση της νότιας πλαγιάς του έναντι του γυμνασιακού διδακτηρίου λόφου ( του λόφου της Ελπίδος, όπως λέγεται).

Η βόρεια κλυτίς δενδροφυτεύτηκε στο τέλος της δεκαετίας του '20, όταν γυμνασιάρχης ήταν ο Γ. Καραπατέας και αποτελούσε μια όαση δροσιάς, στην οποία καταφεύγαμε στα διαλείμματα των μαθημάτων.

Στη φωτογραφία μεταξύ των τελειοφοίτων διακρίνονται οι: Ι. Θεοδοσίδης, Ν. Μουτσιούλης , Θ. Γιαγκόπουλος , Θ. Γκόγκουλας, Σ. Τσιβιούρας , Αθ. Τσιανάκας, Ελ. Μπλέτσος , Σπ. Βελέζης , Αν. Μαυρίδης , Δ. Κατσικάς, Στ. Νουλόπουλος Αθ. Τσιαπάρας , Δ. Μπίμπης, Ν. Παπαβασιλείου, Χρ. Τουλιόπουλος, Ζ. Μιχαηλίδης, Παπαδόπουλος, Χαρ. Τυριακίδης , Θ. Τσόκανος, Γ. Σουλιώτης , Χρ. Σκεμιτζής, Ι. Κωνσταντινίδης.
Η φωτογραφία προέρχεται από το προσωπικό αρχείου του Θ. Τσόκανου.
 πηγή Γρηγόρης Κανδηλάπτης

Σχόλια