Α΄ Εμποροπανήγυρη Τσοτυλίου 20-23 Ιουλίου 2017 -Δικαιολογητικά χορήγησης άδειας συμμετοχής

Ο Δήμος Βοΐου ανακοινώνει τη διεξαγωγή της  Α΄ εμποροπανήγυρης Τσοτυλίου στις 20, 21, 22 & 23 Ιουλίου 2017   και καλεί όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος σε αυτή, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Δημοτικό Κατάστημα Τσοτυλίου, ώστε να τους χορηγηθούν οι σχετικές άδειες συμμετοχής.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.Αίτηση συμμετοχής.
2.Υπεύθυνση δήλωση του Ν. 1599/1986 «Τήρηση συγκεκριμένων κανόνων λειτουργίας της εμποροπανήγυρης».
3.Έναρξη επιτηδεύματος ή μεταβολή εργασιών (ΤΑΧΙΣ ).
4.Έναρξη ταμειακής μηχανής ( ΤΑΧΙΣ ).
5.Φ/Α της επάγγελμα άδειας.
Γνωμοδότηση από Δ/νση υγιεινής για τις υπαίθριες ψησταριές συμφωνά με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.Κάτοχοι αδειών υπαίθριου εμπορίου.
2.Ειδικές άδειες, όπως επαγγελματίες τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων, αλλά και άδειες που έχουν χορηγηθεί με ειδικό καθεστώς (πχ αναπήρων πολέμου).
3.Κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών λαϊκών αγορών  (ποσοστό 20% επί του συνόλου).
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24683 50100, 50124.

Σχόλια