Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου, την Πέμπτη 29 Ιουνίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 29η του μηνός Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος συμπαράστασης προς τους συμβασιούχους δημοτικούς υπαλλήλους του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος Δ.Σ.

Πρόσκληση κ. Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας για να παραστεί στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 105ης επετείου απελευθέρωσης της πόλης της Σιάτιστας από τον Τουρκικό Ζυγό, στις 4 Νοεμβρίου 1912. – Εισηγητής ο κ. Λαμπρόπουλος Δ., Δήμαρχος.

Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επίλυση υδρευτικού προβλήματος οικισμού Δρυοβούνου ΔΕ Νεάπολης Δήμου Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης σχολικών μονάδων στη ΔΕ Σιάτιστας του Δ. Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

5 Έγκριση 5ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2017. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

6 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης. -Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος

7 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου, 1ου τριμήνου 2017. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος

8 Διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων – ψήφιση πιστώσεων. -Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος

9 Έγκριση εξόδων εκτός έδρας μετακινήσεων της Αντιδημάρχου στην Αθήνα. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος

10 Οικονομική ενίσχυση σε πυροπαθή Δημότη. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος

11 Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος

12 Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 32/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017″. –Εισηγητής ο κ. Τιούκαλιας Δ., Δημοτ. Σύμ/λος και Πρόεδρος του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ.

13 Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Τσοτυλίου. – Εισηγητής ο κ. Ευθυμιάδης Α. Αντιδήμαρχος.

14 Έγκριση εκμίσθωσης του πρώην Δημοτικού Σφαγείου Τσοτυλίου. – Εισηγητής ο κ. Ευθυμιάδης Α. Αντιδήμαρχος.

15 Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Τσοτυλίου, παραχώρηση αίθουσας. – Εισηγητής ο κ. Ευθυμιάδης Α. Αντιδήμαρχος.

16 Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης σε δρόμους της Τοπικής Κοινότητας Τσοτυλίου. – Εισηγητής ο κ. Ευθυμιάδης Α. Αντιδήμαρχος.

17 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΔΚ Σιάτιστας, από την περιοχή Φούρκα έως οικοδομή Ζιώγου. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

18 Χορήγηση παράτασης της παραχώρησης για ξύλευση στους Δασικούς Συνεταιρισμούς Αυγερινού το Κουρί και Πενταλόφου Διλόφου, τμημάτων του Δημοτικού Δάσους Πολυκαστάνου. – Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Αντιδήμαρχος.

19 Απευθείας εκμίσθωση του περισσεύματος των βοσκοτόπων Τοπικών Κοινοτήτων. – Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Αντιδήμαρχος.

20 Εκμίσθωση του περισσεύματος των βοσκοτόπων ΤΚ Διχειμάρρου. – Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Αντιδήμαρχος.

21 Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 1/2017 απόφασης του συμβουλίου της ΤΚ Εράτυρας, περί: «κοπή δέντρου στην κεντρική πλατεία». – Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Αντιδήμαρχος.

22 Αίτηση Εκπροσώπου της ΤΚ Πελεκάνου, [παραχώρηση χρήσης πηγών για την άρδευση του κάμπου του Πελεκάνου]. – Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Αντιδήμαρχος.

23 Έγκριση πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού με ημερομίσθιο, για το έτος 2017. – Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Αντιδήμαρχος.

24 Διοργάνωση 31ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος νεανίδων καλαθοσφαίρισης στο Τσοτύλι από 4/8/2017 έως 8/8/2017. Εισηγητής ο κ. Δόρδας Χ. Δ.Σ.

25 Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής.- Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος Δ.Σ.

26 ΑιτήσειςΟ Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης

Σχόλια